یک فوتی ناشی از کرونا در ایلام ثبت شد

یک فوتی ناشی از کرونا در ایلام ثبت شد

ایلام - رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: یک فوتی ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته ثبت شد و مجموع فوتی های استان به یک هزار و ۱۶۲ نفر افزایش یافت و مجموع بهبودیافتگان نیز ۶۵ هزار و ۵۵۵ نفر است.؛
فوتی ناشی از کرونا در ایلام ثبت نشد

فوتی ناشی از کرونا در ایلام ثبت نشد

ایلام - رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: مورد فوتی ناشی از کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در ایلام ثبت نشد و مجموع فوتی های استان هزار و ۱۵۹ نفر است.؛
۸۹ بیمار کرونایی در مراکز درمانی ایلام بستری هستند

۸۹ بیمار کرونایی در مراکز درمانی ایلام بستری هستند

ایلام - رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۹ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند، گفت: یک فوتی ناشی از کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در ایلام ثبت شد و مجموع فوتی های استان هزار و ۱۵۵ نفر است.؛