مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در گردهمایی کارشناسان روابط عمومی: روابط عمومی آیینه‌ی تمام نما و خروجی یک اداره است

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در گردهمایی کارشناسان روابط عمومی: روابط عمومی آیینه‌ی تمام نما و خروجی یک اداره است

ندای زاگرس - گردهمایی کارشناسان روابط عمومی ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق مختلف استان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام برگزار و مسئولان روابط عمومی ادارات کل نوسازی مدارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز در این نشست حضور داشتند.؛