چگونه اعتراض‌ها به اغتشاش‌ها تبدیل شد؟

چگونه اعتراض‌ها به اغتشاش‌ها تبدیل شد؟

تهران- اعتراض‌های مدنی شهریورماه در بسیاری از شهرهای کشور به اغتشاش و خرابی اموال و جان‌باختن برخی از شهروندان انجامید؛ جنبشی که در ابتدا هدفی مدنی داشت، با حمایت براندازان خارجی و رسانه‌های لندن‌نشین، رنگ و بویی دیگر یافت و از مسیر خود منحرف شد.؛
در جلسه هیأت دولت؛ آیت‌الله رئیسی: توجه به خواست مردم از مهم‌ترین وجوه مردم‌مداری دولت سیزدهم است

در جلسه هیأت دولت؛ آیت‌الله رئیسی: توجه به خواست مردم از مهم‌ترین وجوه مردم‌مداری دولت سیزدهم است

تهران-  رئیس‌جمهور صیانت از سلامت اداری را از وظایف مدیران و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و ارتباط بی‌واسطه با ارباب رجوع را از راهکارهای تأمین سلامت اداری و افزایش رضایت‌ عمومی دانست و گفت: توجه به خواست مردم از مهم‌ترین وجوه مردم‌مداری دولت سیزدهم است.؛
پرستار، مونس شب های تار

پرستار، مونس شب های تار

ایلام - پرستاران، این علمداران عاشق و درمانگران صادق که رونق روز و شمع شب خود را در طبق اخلاص می گذارند تا لحظات همنوعان را لذتبخش و عسرت عاجزان را به عزت و آرامش تبدیل کنند.؛