نگاه لاکچری به زندگی پس از مرگ

نگاه لاکچری به زندگی پس از مرگ

ورود تجملات به مجالس ختم معضلی است که اخیراً نسبت به گذشته بیشتر دامن‌گیر مردم و مسئولان شده و حتی به آبروی آنها گره خورده است.